Bezoek inplannen

Heb je nog vragen? wens je graag een kijkje te komen nemen?  Op verzoek kan je onze locatie komen bekijken op onderstaande vaste dagen.  Verdere wensen of noden kunnen dan ook besproken worden.  We trachten steeds zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en/of behoeften en staan je ook verder bij met advies om jouw feest of evenement in goede banen te leiden.

contact


DC Catering

Mathias De Coster
0474 81 11 31
info@dc-catering.gent